Despre noi

Corvette este unul din cele mai vechi firme de grafică comercială, care se ocupă de proiectare și finalizare.
Din 1993-de la înființare -și până în prezent printr-o dezvoltare continuă,a ajuns să fie etalon între reprezentanții cercurile de profesie. Aria de activitate a firmei s-a extins în anii următori astfel încât azi cuprinde aproape toate ramurile de activitate din domeniu.
Dezvoltarea continuă are ca rezultat și schimbarea de imagine a firmei, din 2006, în urma căreia a apărut o firmă mai specifică, mai clară , care urmărește direcția –necesarul este suficient.
Totodată a primit rol important susținerea și promovarea valorilor locale și a specificului local.